Đảng ủy phường Ngọc Thụy xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 6/2021 - Tin mới nhất - Phường Ngọc Thụy