Tin mới nhất

Hướng dẫn tham gia bình chọn video clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/09/2022 | 13:38  | Lượt xem: 41

Ngày 30/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi thành phố Hà Nội có Văn bản số 2335/STP-BTC về việc hướng dẫn tham gia bình chọn video clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

Ngày 30/8/2022 Ban tổ chức Cuộc thi thành phố Hà Nội có văn bản số 2335/STP-BTC về việc hướng dẫn tham gia bình chọn video clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.