trạm y tế

 

- Địa chỉ: Ngõ 268 Ngọc Thụy, tổ 17 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 3.8710156

- Email: tyt_pnt_longbien@hanoi.gov.vn

- Diện tích: 1500m2  (Diện tích xây dựng: 300m2  = 12 phòng chức năng; diện tích vườn thuốc nam: 1200 m2 có trên 60 loại cây thuốc nam).

Trạm Y tế thành lập từ năm 1958 thuộc cán bộ Y tế dân lập được hưởng lương thực do xã trả theo vụ. Thực hiện chuyên môn do TTYT huyện Gia Lâm triển khai, quản lý nhân lực do Ủy ban nhân dân xã.

Từ năm 1993 Trạm Y tế được biên chế chuyển cán bộ viên chức theo chế độ 58 hưởng lương theo ngạch bậc và do Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm quản lý nay là Trung tâm Y tế quận Long Biên.

Từ năm 2004 thành lập quận Long Biên. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường quan tâm, trạm Y tế phường được xây dựng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo qui định. Trung tâm Y tế quận quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Y tế cơ sở do đó phường đã đăng ký thực hiện chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Năm 2004 phường Ngọc Thụy đã được Thành phố Hà Nội công nhận phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Năm 2005 phường phấn đấu xây dựng về Y học cổ truyền và đã được công nhận phường tiên tiến về Y học cổ truyền.

Năm 2011 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Trung tâm Y tế quận triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký với UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thực hiện 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020 qua kiểm tra, đánh giá phường Ngọc Thụy đã đạt được 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020.

 Tổng số cán bộ nhân viên Trạm Y tế có: 11 cán bộ, trong đó có: 01 Y sỹ sản nhi làm trưởng trạm; 02 bác sỹ; 01 cử nhân Y tế công cộng; 01 Y sỹ YHCT; 01 Y sĩ đa khoa; 03 điều dưỡng trung học; 01 nữ hộ sinh trung học; 01 dược sỹ trung học.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, trạm có 02 dãy nhà 1 tầng gồm 12 phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các trang thiết bị đầy đủ như Máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy nghe tim thai, bình oxy, máy hút đờm rãi, nồi hấp ướt, tủ sấy, tủ bảo quản vắc xin… và các trang thiết bị khác để phục vụ chuyên môn.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trạm Y tế phường Ngọc Thụy thường xuyên duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chí và giữ vững  phường chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở và tiên tiến về Y học cổ truyền.

các đơn vị hiệp quản