xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Ngọc Thụy triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019

Sáng ngày 20/2/2019, tại hội trường UBND phường Ngọc Thụy, UBND và UBMTTQ phường phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; Dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận của 38 tổ dân phố.

Đ/c Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường chủ trì hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường triển khai nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU triển khai NQ chuyên đề lãnh đạo tổ chức HN

Hội nghị đã nghe kế hoạch liên tịch của UBND&UBMTTQ phường về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 do đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Bích, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch MTTQ phường triển khai với nội dung:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018; kết quả triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; bàn phương hướng, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2019.

- Tuyên truyền đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện CT 04 của Thành ủy Hà Nội và 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội.

- Tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tuyên truyền, vận động giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 tại các tổ dân phố dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày từ 20/2 đến 10/3/2019, phường chỉ đạo 2 tổ 10 và tổ 24 làm điểm để rút kinh nghiệm. Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 của phường dự kiến sẽ tổ chức vào một buổi trong các ngày từ 11/3 đến trước ngày 25/3/2019.

Đ/c Nguyễn Thị Bích, ĐUV, PCT UBMTTQ phường triển khai KH liên tịch

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Bích Hoài, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã triển khai nội dung tổ chức hội nghị liên quan đến chủ đề năm 2019 của Quận "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp".

Hội nghị đã tiến hành thảo luận với 3 ý kiến về thời gian, địa điểm và kinh phí triển khai tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 tại các tổ dân phố.

Ý kiến thảo luận tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến tham luận, đồng chí Vũ Văn Mai, Chủ tịch UBMTTQ phường đã trả lời trực tiếp và hướng dẫn cụ thể để việc triển khai tổ chức hội nghị tại các tổ dân phố đạt hiệu quả cao, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà các Tổ dân phố cần triển khai tổ chức thực hiện và mong nhận được sự đóng góp thiết thực của nhân dân từ hội nghị đại biểu nhân dân, giúp cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sát, đúng và trúng, với quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của phường năm 2019.

(Nguồn: TT MTTQ phường)