xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tổ dân phố số 10 tổ chức điểm Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019

Tối ngày 23/02/2019, thực hiện Kế hoạch liên tịch số 48 của UBND-UBMTTQ phường, Tổ dân phố số 10 tổ chức điểm Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018, bàn các giải pháp thực hiện “nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố Xanh - sạch - đẹp - Văn minh” năm 2019.

Dự chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; bà Trần Thị Việt Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN quận; ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBNMTTQ; Cùng dự có các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường; đại diện lãnh đạo các tổ dân phố từ tổ 1 đến 19 và từ 33 đến 38 phường Ngọc Thụy; Các ông bà lãnh đạo tổ dân phố, thành viên ban vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cử tri đại diện trên 200 hộ gia đình trong tổ dân phố dự hội nghị.

Các đ/c lãnh đạo, đại biểu và nhân dân thực hiện nghi lễ chào cờ

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018; kết quả triển khai, thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và chương trình hành động năm 2019.

Hội nghị nghe báo cáo KQ năm 2018; phương hướng năm 2019

 Năm 2018 cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 10 phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt các tiêu chí đã xây dựng. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng. Đặc biệt cán bộ và nhân dân trong tổ đã chủ động, tích cực trong thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp", được Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy ghi nhận đánh giá cao và đề nghị UBND quận khen thưởng.

Thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, chăm sóc người cao tuổi, quan tâm chăm lo, giáo dục các cháu thiếu niên nhi đồng. Năm 2018 ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động được 36.274.000 đồng, các quỹ đều đạt và vượt từ 100 đến 105%. Vận động hiến máu nhân đạo được 13/12 chỉ tiêu phường giao.

Kết quả năm 2018 có 212/221 hộ gia đình đăng ký, đạt gia đình văn hóa (96%), Tổ dân phố đạt Tổ đạt Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; đề nghị phường biểu dương khen thưởng 1 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; Chi bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với chủ đề năm 2019 là Bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  gắn với xây dựng “Tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”, tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động với 3 nội dung trọng tâm: Xây dựng tổ dân phố Xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt 4 tiêu chí xây dựng GĐVH, tổ dân phố văn hóa.Thực hiện tốt việc tự quản về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Hội nghị tiến hành thảo luận với 9 ý kiến đề xuất những giải pháp thực hiện chương trình hành động năm 2019 của tổ dân phố với những nội dung cụ thể như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị … để xây dựng tổ dân phố thực sự Xanh - Sạch - Đẹp.

Một số ý kiến thảo luận:

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tâm Chung, Bí thư chi bộ tổ dân phố đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố đã đạt được trong năm 2018 và đề nghị Ban lãnh đạo tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể biến Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 thành những nội dung cụ thể triển để triển khai thực hiện; mỗi cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết đồng lòng xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2019.

BTCB Tổ dân phố phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử 4 đại biểu (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) tham dự hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc Thụy năm 2019.

Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 của tổ dân phố đã được biểu quyết nhất trí 100% thông qua. Để thể hiện quyết tâm, tại hội nghị các chi hội đoàn thể, các liên gia trong tổ đã ký cam kết thi đua thực hiện thành công nghị quyết hội nghị đã đề ra.

Kết thúc Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 10, tại buổi rút kinh nghiệm, ông Ngô Thanh Xuân Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên đã phát biểu ghi nhận tổ dân phố số 10 đã làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tổ chức, song bên cạnh đó ông chỉ ra những điểm còn yếu trong công tác tổ chức để Thường trực MTTQ phường rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo 37 tổ dân phố còn lại tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 đại hiệu quả, chất lượng.

Ông Vũ Văn Mai tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nhấn mạnh những điểm quan trọng cần quan tâm trong công tác tổ chức để các đại biểu 25 tổ dân phố dự họp rút kinh nghiệm tổ chức Hội nghị của tổ dân phố mình.

Ông Ngô Thanh Xuân, PCT UBMTTQ quận phát biểu chỉ đạo tại buổi rút kinh nghiệm

Ông Vũ Văn Mai, UVBTVm CT UBMMTQ phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo

(Nguồn:  Tổ DP 10)