xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tổ dân phố 22 tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019

Tối ngày 5/3/2019, tại Nhà văn hóa của tổ, Tổ dân phố số 22 đã tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Nhung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN; đại diện UBMTTQ phường;  ông Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư chi bộ ; Dự hội nghị có các ông bà là Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT), Trưởng các đoàn thể, trưởng các liên gia và đông đảo nhân dân trong tổ có mặt dự hội nghị.

Hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018, Chương trình hành động năm 2019 do ông Mai Thanh Hà, Trưởng ban công tác Mặt trận trình bày. Báo cáo đã chỉ rõ, năm 2018, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 22 phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt các tiêu chí đã xây dựng. Lãnh đạo tổ dân phố đã phối hợp tốt với các chi hội đoàn thể, các Liên gia tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chấp hành tốt các quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết thống nhất. Cán bộ và nhân dân trong tổ đã thực hiện tốt các phong trào do Quận, Phường phát động, tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Ông Mai Thanh Hà, Trưởng ban CTMT trình bày báo cáo

Năm 2018 đã có 145/162 gia đình đăng ký xây dựng GĐVH đạt tỷ lệ  90%, kết quả bình xét có 142hộ/145 hộ đạt GĐVH tỷ lệ là 97,7 % tổ dân phố đã đề nghị phường biểu dương khen thưởng 1 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân và tổ dân phố đã biểu dương khen thưởng 29 hộ đạt GĐVH năm 2018. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, tổ dân phố đã đạt tổ dân phố văn hóa năm 2018. Chi bộ Đảng và các đoàn thể chính trị -xã hội đều đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm qua tổ dân phố không có người sinh con thứ 3. 

Trong thực hiện trật tự đô thị, VSMT, thực hiện chủ đề năm 2018 Vì một Long biên Xanh - Sạch - Đẹp các hộ gia đình trong tổ đã tích cực tham gia, duy trì tốt việc tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần; trồng và chăm sóc hoa khu vực xung quanh ao; duy trì các đoạn đường tự quản luôn “ Xanh, sạch, đẹp”; chính vì vậy năm 2018, tổ dân phố đã được được phường đánh giá cao và Quận khen thưởng. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, năm 2018, thu tổng các loại quỹ là 14.450.000 đồng. Tổ dân phố 15 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 (từ 2003-2018). Năm 2018, Tổ dân phố tiếp tục đạt Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu cấp Quận.

Với chủ đề năm 2019 là Bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”, tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động với 3 nội dung chính về thực hiện tiêu chí xây dựng tổ dân phố Xanh, tổ dân phố sạch, tổ dân phố đẹp.

Tại hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận vào chương trình hành động năm 2019 với các giải pháp trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, về bảo vệ cảnh quan môi trường, giáo dục, bảo vệ trẻ em, sự phối hợp của nhân dân với tổ dân phố các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy ước chung của tổ.

Ý kiến tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh những nội dung trọng tâm hoạt động năm 2019 và mong rằng cán bộ, nhân dân trong tổ phát huy truyền thống tiếp tục đoàn kết thống nhất xây dựng tổ dân phố giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu.

Ông Nguyễn Hữu Cầu, BTCB phát biểu chỉ đạo

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 4 ông, bà đi dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc thụy năm 2019.

Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 của tổ đã được thông qua với sự nhất trí 100% của các đại biểu tham dự hội nghị và để biểu hiện sự quyết tâm đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, kết thúc hội nghị với các chi hội đoàn thể và các Liên gia đã ký cam kết thi đua với Lãnh đạo Tổ dân phố.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết

Các đoàn thể, Liên gai ký cam kết cùng lãnh đạo TDP

Kết thúc chương trình, hội nghị đã tiến hành hiệp thương và đi đến thống nhất biểu quyết 100% giới thiệu bà Trần Thị Long, tổ phó dân phố và ông Mai Thanh Hà, Trưởng ban công tác mặt trận làm tổ trưởng và tổ phố dân phố lâm thời nhiệm kỳ 2017-2020.

(Nguồn: Ban VĐ Tổ dân phố 22)