xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tổ dân phố 23 tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa UBND-UBMTTQ và hướng dẫn của UBMTTQ phường, tối ngày 06/3/2019, Tổ dân phố số 23 đã tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Bích Hoài, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND; đại diện UBMTTQ phường;  ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Bí thư chi bộ ; Dự hội nghị có các ông bà là Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT), Trưởng các chi hội đoàn thể, trưởng các liên gia và đông đảo nhân dân trong tổ có mặt dự hội nghị.

Hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ

Thay mặt Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của tổ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban công tác Mặt trận trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018, Chương trình hành động năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban CTMT trình bày báo cáo

Báo cáo đã nêu rõ, năm 2018 lãnh đạo tổ dân phố đã phối hợp tốt với các chi hội đoàn thể, các Liên gia tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước do Quận, Phường phát động.

Toàn tổ có 182 gia đình đạt GĐVH (bằng 90,54 %); 1 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân và tổ dân phố đã biểu dương khen thưởng 3 hộ đạt GĐVH năm 2018. Trong thực hiện trật tự đô thị, VSMT, xây dựng tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp các hộ gia đình trong tổ đã tích cực tham gia, duy trì tốt việc tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần. Chi hội phụ nữ duy trì vệ sinh khu vực mái đê thuộc địa bàn tổ dân phố quản lý. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, năm 2018, thu tổng các loại quỹ là 23.120.000 đồng. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, tổ dân phố đã đạt tổ dân phố văn hóa năm 2018. Chi bộ Đảng và các đoàn thể chính trị -xã hội đều đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ban công tác mặt trận được khen thưởng cấp Quận).

Với chủ đề năm 2019 là Bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử năm 2019, tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động với các nội dung và tiêu chí cụ thể trong xây dựng tổ dân phố Xanh, tổ dân phố Sạch, tổ dân phố Đẹp, tổ dân phố Văn minh.

Tại hội nghị đã có 3 ý kiến tham luận vào chương trình hành động năm 2019 với các giải pháp trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, về bảo vệ cảnh quan môi trường.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh những nội dung trọng tâm hoạt động năm 2019 và mong rằng cán bộ, nhân dân trong tổ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ dân phố văn hóa.

Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, BTCB phát biểu chỉ đạo

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 4 ông, bà đi dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc thụy năm 2019 và biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết

Để biểu hiện sự quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động năm 2019, các chi hội đoàn thể và các Liên gia đã ký cam kết thi đua với Lãnh đạo Tổ dân phố.

Các chi hội đoàn thể, Liên gia ký cam kết

(Nguồn: Ban VĐ Tổ dân phố 23)