xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Ngọc Thụy tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019

Sáng ngày 14/3/2019, tại hội trường UBND phường, phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị.

Dự, chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Liêm, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND quận; Ông Ngô Thanh Xuân, Phó chủ tịch UBMTTQ Quận Long Biên; Ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Các ông bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Các ông bà trong Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trưởng các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; Trưởng Công an, Trạm trưởng y tế, Hiệu trưởng các Nhà trường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố và 122 ông, bà đại biểu được triệu tập có mặt dự Hội nghị.

Hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ

Sau khi ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu khai mạc, hội nghị đã nghe ông Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường báo cáo kết quả tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018 và chương trình hành động năm 2019.

Ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, CT UBND, Trưởng BCĐ trình bày báo cáo

Về kết quả tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố: Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ quận Long Biên, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường; UBND và UBMTTQ xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai tới các tổ dân phố; chỉ đạo 2 tổ dân phố tổ chức điểm để rút kinh nghiệm. Ngày 10/3/2019, 38/38 tổ dân phố tổ chức xong Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, có 5043 cử tri đại diện các hộ gia đình tham dự hội nghị và đã có 241 ý kiến tham luận. 100% Liên gia, chi hội đoàn thể ký cam kết thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 của tổ dân phố.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018 và chương trình hành động năm 2019, báo cáo cũng đã chỉ rõ: năm 2018 việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa đã đạt kết quả tốt. Toàn phường có 8017 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,5%; có 29/38 tổ đạt tổ dân phố văn hóa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội, thực hiện tang văn minh tiến bộ, giữ gìn vệ sinh môi trường và các phong trào thi đua do các cấp phát động...ngày càng đi vào chiều sâu. Nhận thức của nhân dân có sự chuyển biến tích cực từ trong nếp nghĩ, cử chỉ, việc làm, tính tự trọng, tôn trọng pháp luật và ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm.

Chương trình hành động năm 2019 đã được xây dựng với các chỉ tiêu cụ thể: 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH và trên 90% gia đình đạt GĐVH; 100% Tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, phấn đấu có từ 28 tổ đạt Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa trở lên.

Tại Hội nghị có 5 ý kiến bổ sung, minh họa cho kết quả thực hiện 2018, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình hành động năm 2019; đặc biệt là nội dung xây dựng Tổ dân phố Xanh - Sạch - đẹp; nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường đã đánh giá cao kết quả mà cán bộ và nhân dân Phường Ngọc Thụy đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018, nhất là trong thực hiện chủ đề “Vì một Long biên Xanh - Sạch - Đẹp”. Đối với chương trình hành động năm 2019, ông yêu cầu, ngay sau khi Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, Ban chỉ đạo phường nhanh chóng hoàn thiện Nghị quyết, triển khai tới các tổ dân phố để tổ chức thực hiện, tập trung tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của HĐND – UBND. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh – Sạch – Đẹp”, xây dựng gia đình văn hóa và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Ông Thẩm Bá Phước, BTĐU, CT HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường đã được thông qua với sự nhất trí 100% của các đại biểu tham dự hội nghị; kết thúc hội nghị đại diện các Đoàn thể, Tổ trưởng các tổ dân phố đã ký cam kết thi đua thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019 trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

Một số hình ảnh ký cam kết tại hội nghị:

( Nguồn BCĐ phong trào TDĐKXĐSVH)