xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Ngọc Thụy triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020

Chiều ngày 07/02/2020, tại hội trường UBND phường Ngọc Thụy, UBND - UBMTTQ phường đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân.

Dự Hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng, phó các ngành đoàn thể, cán bộ chuyên môn cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận 38 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU phường triển khai NQ chuyên đề lãnh đạo tổ chức HN ĐBND

Đ/c Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường triển khai KH liên tịch về tổ chức HNĐBND

Toàn cảnh Hội nghị

Kế hoạch liên tịch của UBND&UBMTTQ phường về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 do đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường triển khai và hướng dẫn cụ thể để việc triển khai tổ chức hội nghị tại các tổ dân phố đạt hiệu quả cao, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà các Tổ dân phố cần triển khai tổ chức thực hiện: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019; bàn phương hướng, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2020, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh"; xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh, Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hội nghị tại các tổ dân phố dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày từ 22/2 đến 02/3/2020.

Đồng chí cũng đề nghị hội nghị đại biểu nhân dân  các tổ dân phố sẽ nhận được nhiều ý kiến thiết thực của nhân dân, qua đó giúp cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sát, đúng và trúng, với quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của phường năm 2020.

(Nguồn: BCĐ TDĐKXDĐSVH phường)