Công tác đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại đảng bộ phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 28/03/2021 | 18:02  | Lượt xem: 217

Trong 2 ngày 27-28/3/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức cho đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp sóng tại điểm cầu Quận ủy, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã chỉ đạo triển khai hội nghị trực tuyến tại Hội trường UBND phường. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thế Thạch, UVBTV quận ủy, Trưởng Ban tuyên giáo quận ủy; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Quận ủy viên, Chánh thanh tra quận Long Biên. Đảng bộ phường Ngọc Thụy với hơn 200 đảng viên tham gia học tập, có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐNd; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ phường, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ngành đoàn thể; cán bộ chuyên môn, lao động hợp đồng phường (là đảng viên); các đồng chí trong cấp ủy 38 chi bộ trực thuộc. Các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các chi hội CCB, phụ nữ; Bí thư, phó bí thư chi đoàn; chi hội trưởng Người cao tuổi, Chữ thập đỏ (là đảng viên) của 26 tổ dân phố.

Tại Hội nghị đã triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 27/3/2021, học tập 2 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Ngày 28/3/2021, hội nghị tiếp tục học tập 3 chuyên đề: "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025", do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam", do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia", do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Một số hình ảnh học tập trực tuyến trong 2 ngày:

Căn cứ kế hoạch về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy phường Ngọc Thụy sẽ xây dựng kế hoạch học tập để triển khai tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân toàn phường, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách phù hợp, thiết thực với tình hình thực tiễn của địa phương.

(Nguồn: VPĐU phường)